آموزشگاه زبان تابان

سوپروایزر آموزشگاه تابان: مهندس حسین نوری

سوپروایزر دختران آموزشگاه تابان: سرکار خانم کرامت

سوپروایزر کودکان آموزشگاه: سرکار خانم نوروزی

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش

PRIVATE SPEAKING CLASSES

ثبت نام ترم جدید شروع شد

کلاس های مکالمه بانوان و آقایان

انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی

TOEFL - IELTS - MSRT - MCHE

انگلیسی خردسالان

در آموزشگاه زبان تابان دوره های خردسالان با کتاب های POCKETS در سه جلد و در شش ترم زیر نظر سوپروایزر پسران سرکار خانم نوروزی برگزار می شود. در هر جلسه آموزشی پخش عکس و ویدیو مرتبط با محتوای آموزشی انجام می شود و همچنین تمام کلاس مجهز به اینترنت پرسرعت می باشند تا در صورت نیاز در جهت آموزش توسط مدرس کلاس استفاده شود. زبان آموزان ۱۸ جلسه آموزشی خواهند داشت و آزمون میان ترم و فاینال برگزار خواهد شد و نمره قبولی ۷۰ خواهد بود و درصورت غیبت بیش از چهار جلسه و همچنین غیبت در آزمون فاینال زبان آموز مردود خواهد شد.در پایان دوره خردسالان مدرک معتبر از طرف آموزشگاه زبان تابان به زبان آموزان اعطا می شود. روز جمعه بعد از برگزاری آزمون فاینال جهت مشاهده کارنامه تصویری و مشاوره رایگان مدرس محترم هر کلاس در خدمت زبان آموزان و اولیای محترم می باشد. کارنامه قابل مشاهده در این جلسه برای تمام زبان آموزان به تفکیک مهارت های یادگیری زبان انگلیسی نمره اختصاص داده می شود و هر جلسه در طول ترم نمره کلاسی ثبت می شود و در پایان ترم و بصورت آنلاین نمرات هرجلسه بصورت روزانه قابل مشاهده است ودر مجموع علاوه بر نمرات هر جلسه هشت نمره به تفکیک دریافت خواهند کرد.

آموزشگاه زبان تابان